Bu şartlar ve koşullar ("Şartlar", "Sözleşme") Incommon Gıda San. ve Tic. A.Ş. . ("Incommon Gıda San. ve Tic. A.Ş.", "biz", "biz" veya "bizim") ve siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin"). Bu Sözleşme, incommon.coffee web sitesini ve herhangi bir ürününü veya hizmetini (topluca, "Web Sitesi" veya "Hizmetler") kullanımınızın genel şart ve koşullarını belirtir.

 

Faturalandırma ve ödemeler 

Hesabınızdaki tüm ücretleri veya ücretleri, bir ücretin veya ücretin ödeneceği ve ödeneceği tarihte geçerli olan ücretler, ücretler ve faturalandırma koşullarına göre ödersiniz. Kararımızda, satın alma işleminiz yüksek riskli bir işlem teşkil ediyorsa, bize resmi olarak verilen geçerli fotoğraflı kimliğinizin bir kopyasını ve muhtemelen kullanılan kredi veya banka kartı için yakın tarihli bir banka ekstresinin bir kopyasını vermenizi isteriz. Satın almak için. İstediğimiz zaman ürünleri ve ürün fiyatını değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Kendi takdirimize bağlı olarak, kişi başına, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabı tarafından veya aynı müşteri kartıyla veya aynı kredi kartıyla verilen siparişleri ve / veya aynı fatura ve / veya gönderim adresini kullanan siparişleri içerebilir. Bir siparişte değişiklik yapmamız veya iptal etmemiz durumunda, siparişin verildiği sırada verilen e-posta ve / veya fatura adresi / telefon numarası ile iletişime geçerek sizi bilgilendirmeye çalışabiliriz.

 

Bilgilerin doğruluğu

Bazen Web sitesinde, kullanılabilirlik, promosyonlar ve tekliflerle ilgili olabilecek yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Web Sitesinde veya ilgili herhangi bir Hizmette herhangi bir bilgi önceden haber vermeksizin (siparişinizi verdikten sonra da dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda yanlışsa, hataları, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme ya da iptal etme hakkımızı saklı tutarız. . Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, fiyatlandırma bilgileri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Web Sitesindeki bilgileri güncelleme, değiştirme veya açıklama yükümlülüğümüz yoktur. Web Sitesindeki veya ilgili herhangi bir Hizmetteki tüm bilgilerin değiştirildiğini veya güncellendiğini belirtmek için Web Sitesinde belirtilen herhangi bir güncelleme veya yenileme tarihi alınmamalıdır.

 

Üçüncü taraf hizmetleri 

Üçüncü taraf hizmetlerini etkinleştirmeye, erişmeye veya kullanmaya karar verirseniz, bu tür diğer hizmetlere erişiminizin ve kullanımınızın yalnızca bu diğer hizmetlerin hüküm ve koşullarına tabi olduğunu ve onaylamadığımızı, ve içeriği veya verileri (verileriniz dahil) işleme biçiminiz veya sizinle bu tür diğer hizmetlerin sağlayıcısı arasındaki herhangi bir etkileşim dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür diğer hizmetlerin hiçbir yönü hakkında hiçbir beyanda bulunmayın. Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. diğer hizmetlerle ilgili olarak. Yaygın olmayan Gıda San. ve Tic. GİBİ. bu tür diğer hizmetlerin etkinleştirilmesi, bunlara erişim veya kullanımınız ya da bu tür diğer hizmetlerin gizlilik uygulamalarına, veri güvenliği süreçlerine veya diğer politikalarına bağlılığınızdan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıktığı ya da bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir. İlgili web sitelerinde bu tür diğer hizmetlere kaydolmanız veya oturum açmanız gerekebilir. Diğer hizmetleri etkinleştirerek, Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. bu tür başka bir hizmetin kullanımını veya etkinleştirilmesini kolaylaştırmak için verilerinizi gerektiği şekilde ifşa etmek.

 

Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesi diğer web sitelerine bağlantı verebilse de, doğrudan veya dolaylı olarak, burada özellikle belirtilmedikçe, herhangi bir bağlantılı web sitesine herhangi bir onay, ilişkilendirme, sponsorluk, onay veya bağlılık ima etmiyoruz. Herhangi bir işletmenin veya bireyin tekliflerini veya web sitelerinin içeriklerini incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değiliz. Başka herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu Web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla eriştiğiniz herhangi bir web sitesinin yasal bildirimlerini ve diğer kullanım koşullarını dikkatle gözden geçirmelisiniz. Site dışındaki diğer web sitelerine bağlanma riski size aittir.

 

Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu Sözleşme size Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. veya üçüncü taraflar ve bu tür mülklerle ilgili tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. veya Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. lisans veren. Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmanız size herhangi bir Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. veya üçüncü taraf ticari markaları.

 

Garanti reddi

Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanımınızın yalnızca kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Bu tür bir Hizmetin "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde sağlandığını kabul edersiniz. Ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni olsun, her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermiyoruz; ne de Hizmet'in kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin veya Hizmetteki kusurların düzeltilmesi konusunda herhangi bir garanti vermiyoruz. Hizmet kullanımıyla indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir malzeme ve / veya verinin kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak yapıldığını ve bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasardan veya bilgisayardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacağınızı anlar ve kabul edersiniz. bu tür materyallerin ve / veya verilerin indirilmesi. Hizmet aracılığıyla satın alınan veya alınan herhangi bir mal veya hizmet veya Hizmet aracılığıyla yapılan herhangi bir işlem için garanti vermiyoruz. Bizden veya Hizmet aracılığıyla tarafınızdan alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

 

Sorumluluğun sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Incommon Gıda San. ve Tic. A.Ş., iştirakleri, memurları, direktörleri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri (a): dolaylı, tesadüfi, özel, cezalandırıcı, örtü veya sonuç zararlarından (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kâr kaybı, gelir, satış, şerefiye, içerik kullanımı, iş üzerindeki etkisi, iş kesintisi, beklenen tasarruf kaybı, iş fırsatı kaybı) ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme, haksız fiil, garanti, yasal görev, ihmal veya başka türlü ihlal, Incommon Gıda San. ve Tic. A.Ş. bu tür zararların meydana gelme olasılığı konusunda tavsiye edilmiş veya bu tür zararları öngörmüş olabilir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. ve iştirakleri, memurları, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve lisans verenleri, hizmetlerle ilgili olarak bir dolardan fazla veya Incommon Gıda San. ve Tic. GİBİ. böyle bir yükümlülüğe yol açan ilk olay veya olaydan önceki bir aylık süre için. Sınırlamalar ve istisnalar, bu çarenin sizi esas amacındaki herhangi bir kayıp veya başarısızlık için tamamen telafi etmediği durumlarda da geçerlidir.

 

Tazminat

Incommon Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakçileri, yöneticileri, memurları, çalışanları ve üçüncü taraf iddiaları, talepleri, eylemleri, anlaşmazlıklarıyla bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan makul avukat ücretleri dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyetten zararsız ve aleyhine zararsız acenteler, veya İçeriğiniz, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınız veya sizin tarafınızdan herhangi bir kasıtlı suiistimal sonucu veya bunlarla ilgili olarak bunlardan herhangi birine karşı talep edilen talepler.

 

Bölünebilirlik

Bu Anlaşmada yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar uygulanabilir ve yalnızca geçerli yasaları ihlal etmedikleri ve bu Anlaşmayı yasadışı, geçersiz kılmamaları için gerekli olduğu ölçüde sınırlı olacak şekilde uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır. veya uygulanamaz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, tarafların niyeti, geri kalan hükümlerin veya bölümlerinin Sözleşme ile ilgili sözleşmelerini oluşturmasıdır. işbu belgenin konusu ve geri kalan tüm hükümler veya kısımları tam olarak yürürlükte kalacaktır.

 

Tartışmalı karar

İşbu Anlaşma'nın ve bu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın oluşumu, yorumu ve performansı, uyuşmazlık veya hukuk seçimi ve geçerli olduğu ölçüde Türkiye yasalarına bakılmaksızın Türkiye'nin esas ve usul yasalarına tabidir. . Konu ile ilgili davaların münhasır yargı yetkisi ve yeri, Türkiye'de bulunan mahkemelerdir ve işbu belge ile bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olursunuz. İşbu Sözleşme'den doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir davada jüri duruşması hakkından feragat edersiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Sözleşmesi bu Sözleşme için geçerli değildir.

 

Değişiklikler ve değişiklikler

İşbu Anlaşma'nın veya Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili politikalarının, işbu Anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunun Web Sitesinde yayınlanması üzerine geçerli olmak üzere, herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere rıza göstermeniz anlamına gelecektir.

 

Bu şartların kabulü

Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

 

Bize ulaşma

Bu Sözleşme hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bizimle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, hello@incommon.coffee adresine bir e-posta gönderebilir veya Sarısu Mah. 150 Sokak, 15 / B, Konyaaltı, Antalya, Türkiye

 

Bu belge en son 1 Mayıs 2020 tarihinde güncellenmiştir.